Bryst

Introduksjon

På verdensbasis er det brystoperasjoner som er de vanligste kosmetiske inngrepene. Det er ulike grunner til det. Dels fordi brystene forandrer seg så mye med alder og svangerskap og dels fordi teknikkene som brukes i dag er så gode. Vår klinikk tilbyr en rekke ulike brystoperasjoner slik at du kan bli fornøyd med dine bryst. Det vanligste inngrepet er brystforstørring med silikonproteser, men operasjoner som brystløft, brystforstørring med fett og brystreduksjon er også vanlige hos oss.

Vi har lang erfaring med mer kompliserte inngrep for tubulære bryst hvor det kan bli nødvendig å kombinere ulike inngrep for å oppnå gode resultat. Les mer om de ulike behandlingene.